Net als bij elke andere relatie kan slechte communicatie ook een organisatie veel schade berokkenen. Het probleem met slechte interne communicatie is vaak dat het pas opgemerkt wordt als het te laat is.

Uit te voeren taken worden vergeten en niemand weet waarom en door wie. Doelen worden gesteld, net zo makkelijk losgelaten en blijven zonder resultaat.

Feit is dat goede communicatie de sleutel tot de gezondheid en het succes van uw bedrijf is. Uit een onderzoek door consultant Towers Watson blijkt dat bedrijven met zeer effectieve communicatie 47% meer omzet scoren dan bedrijven met slechte communicatie. Onderstaand vijf herkenbare aanwijzingen om uw communicatieproblemen in de kiem te smoren.

 1. Betrokkenen niet op de hoogte houden
  De huidige 24 uurseconomie vereist proactieve communicatie. Tenzij vertrouwelijk, zodra er door de directie belangrijke besluiten zijn genomen moeten deze altijd doorgeleid worden naar de medewerkers. Problemen ontstaan bij een gebrek aan of achterhouden van communicatie waardoor fouten gemaakt worden.
 2. Onduidelijke opdrachten van de directie
  Verzoeken als ‘Zouden wij ons protocol voor klantencontacten moeten aanpassen?’ die als vragen gesteld worden, zorgen ervoor dat veel taken niet uitgevoerd worden. Dit geldt vooral voor buitendienstmedewerkers die geen bazen hebben die over hun schouders meekijken om hen te begeleiden of corrigeren.
 3. Medewerkers die geen vragen durven stellen
  Managers die geen tijd of geduld hebben voor de vragen van hun medewerkers zijn gewoon slechte managers. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat er geen domme vragen bestaan. Als medewerkers bang zijn om feedback te vragen, kunnen zij verkeerde aannames doen of fouten verbergen totdat deze door de directie worden ontdekt, wat uw bedrijf zowel tijd als geld kost.
 4. Te veel klachten van klanten
  Dit item mag dan over interne communicatie gaan maar aanhoudende klachten van klanten kunnen betekenen dat uw medewerkers niet met elkaar praten. Blije medewerkers zorgen voor blije klanten. De manier waarop uw managers met uw medewerkers omgaan gaan uw medewerkers ook met uw klanten om.
 5. Niet op elkaar afgestemde doelen
  Als u uw medewerkers zou vragen wat hun doelstelling voor de komende maand is, weten ze dan wat ze moeten zeggen? Hoe staat het met de bedrijfsdoelstellingen voor het lopende jaar? Als u niet goed naar uw medewerkers hebt gecommuniceerd waar zij iedere dag naar toe moeten werken, hoe denkt u daar dan te komen?

De oplossing is om uw missie zo vroeg en zo vaak mogelijk te communiceren. Wees niet bang om dat steeds te herhalen, gefocust blijven is veel belangrijker dan dat er niet meer geluisterd wordt.

Slechte communicatie verspreidt zich als onkruid door uw organisatie. Passieve agressie voedt negativiteit wat tot ongeïnteresseerde medewerkers leidt. Dit betekent dat uw bedrijf deadlines kan gaan missen, het bij niet-gerealiseerde doelen moet laten en uw talentvolle medewerkers hun heil elders gaan zoeken. Let op deze signalen van slechte interne communicatie en gebruik alle beschikbare middelen om dit te bestrijden… blijf communiceren binnen uw bedrijf!

Overige recente berichten

Start typing and press Enter to search

Ebben CoffeeAVG Wet